Čo je indikátor? – Zarábajte s binárne voľby ukazovateľov