Stratégií pre riziko odmietavý obchodníkov v binárnej možnosti