Vedecky Hodnotenie poskytovateľov signálu a roboty