Vlajky vzor - sa stal veľkým obchodníkom so vzorom vlajky